• دانش اندوزی فاطمه علیها السلام فاطمه علیها السلام از همان آغاز، دانش را از سرچشمه وحی فرا گرفت. آنچه را از اسرار و دانش ها، پدر برای او باز میگفت، […]
  • -۲۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر در روز زمین بندگانی برتر از علی و فاطمه و حسن و حسین وجود میداشتخداوند به من دستور […]
  • نکته ای اینجا به نظر می رسد و آن این است که احتمال می رود به واسطه ی عظم مصیبت، حضرت سیّدالشّهداء و شدّت دل سوختگی فاطمه ی زهراء در […]