• پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله حوادث تلخ آینده را براى حضرت زهرا علیهاالسلام توضیح داد، و در تداوم مباحث آینده‏نگرى، به شهادت حضرت اباعبدالله علیه‏السلام اشاره کرد، […]
  • دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد مرحبا، ای به چنین لطف خدا ارزانیماه اگر بیتو برآید به دو نیمش بزنند دولت احمدی و معجزه سبحانیجلوه بخت تو دل میبرد […]
  • سرانجام اندوه طاقتفرسای زهرا (علیهاالسلام) و صدماتی که در جریان هجوم ماموران بر آن گرامی وارد آمده بود او را از پای درآورد و رنجور و بیمار و بستری ساخت، […]