• روز جمعه بیستم ماه جمادی الثانی، پنج سال پس از بعثت پیامبر (ص) [۷] در بن آسمان حجاز، در دامنه کوههای سنگی مکه، در چشمانداز کعبه، در منزل وحی، در […]
  • برخی با علی علیه السلام مخالف بودند چون می دیدند که:[ صفحه ۳۹]امتیاز نمی دهد.و در راه خدا، امتیاز نمی خواهد برادر و غریبه را یکسان می نگرد.از کجی ها […]
  • در حدود بیست سال قبل عیالم به مرض صعب العلاجی گرفتار شد ، به اطبا مراجعه کردیم ، مرض ریوی تشخیص داده شد ، برای نتیجه بهتری به متخصص مربوطه […]