• حضرت فاطمه (س) آن چنان به بچه هایش علاقه مند بود، که حتّی نسبت به ایّام بعد از خود نیز حساس بود و به امیرالمؤمنین علی (ع) که شوهر معصوم […]
  • از ابوذر روایت شده است که : سلمان نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله ) آمد و عرض کرد: ای مولای من ! از تو می خواهم از فضائل […]
  • جابربن عبداللَّه انصاری از جملهی نزدیکترین افراد از صحابه پیامبر به اهلبیت،مخصوصا به حضرت فاطمه علیهمالسلام میباشد. او سلام پیامبر خدا را به حضرت امام باقر علیهالسلام رسانید و در […]