• «… السلام علیک و علی ولدک و رحمهاللَه و برکاته اشهد انک احسنت الکفاله و ادیت الامانه و اجتهدت فی مرضات اللَه و بالغت فی حفظ رسولاللَه صلی اللَه علیه […]
  • امیرالمومنین علی (ع) زره خود را فروخت و پول آن را از بابت مهریه زهرا (س) به خدمت رسول خدا تقدیم داشت و پیامبر بزرگوار اسلام نیز پولها را در […]
  • فاطمه ی زهرا (س) در تمام زمینه های عملی، برای بانوان و پیروانش الگوی زندگی است و از جمله شوهرداری و جلب رضایت او می توان از سیره ی آن […]