• پیغمبر علیه السلام فرمود: نور فاطمه علیها السلام قبل ازآفرینش آسمانها و زمین خلق شده و چون آدم خواست از بهشت هبوط کند نور فاطمه علیها السلام به سیبی تابیدن […]
  • در ادامه گفتگوی با دختر گرامی اش درباره چگونگی حضور وی در عرصه قیامت ، چنین می خوانیم :سپس منبری از نور برایت بر قرار می سازند ، که هفت […]
  • واجب بودن طاعت آن بی‏بی معظمه بر همه خلق خدا از جنّ و انس و پرندگان و حیوانات و پیغمبران و فرشتگان به نص فرمایش امام باقر علیه‏السلام در ضمن […]