• -۴۲ در پاسخ عایشه دختر طلحه فرمود: تو از من درباره جنایتی سوال میکنی که پرندگان را پر میکند و روندگان را از پایدرمیآورد، گرد و غبارش به آسمان رفته […]
  • صدوق به سندش از مفضل بن عمر نقل کرده که گفت: «قلت لابی عبداللَّه الصادق(ع): کیف کان ولاده فاطمه علیه السلام؟ فقال: نعم، انّ خدیجه(ع) لمّا تزوج بها رسول اللَّهصلی […]
  • چنانچه در حدیث صحیحی از امام صادق (ع) نقل شد، فاطمه ی زهرا (س) هنگام شتافتن به زیارت قبور شهدا در احد، محل جنگ بین سپاه اسلام و مشرکین را […]