• اشارهسرآغازاز اعتبار انداختن قضایای خودبا همه ی دانشمندان مناقشه کردم…انکار زدن زهرا علیهاالسلام، تبرئه ستمگرانزدن زهرا علیهاالسلام برایم مهم نیست و ربطی به عقیده نداردگردنه ی صعب العبوربرگرفته از کتاب […]
  • عن محمّد بن مسلم قال:سمعت أباجعفر (ع) یقول:«لفاطمه (س) وقفه علی باب جهنم فإذا کان یوم القیامه، کتب بین عینی کل رجل مؤمن أو کافر. فیؤمر بمحبّ قد کثرت ذنوبه […]
  • یکی از محورهای اساسی که حضرت زهرا (س) بدان توجّه و تأکید داشتند، بعد پرستش و گرایش فرزندان به انجام تکلیف عبادی و الهی بود.آن حضرت شوق بندگی و خضوع […]