• در «بحار» از بعضی از کتب، حدیث مفصّلی ورقه بن عبداللّه ازدی از خود فضّه [۲۹۴] نقل می فرماید که اجمال آن این است:[ صفحه ۲۴۴]ورقه می گوید: سالی به […]
  • گُل بوته باغ مصطفی زهرا بود آلاله داغ مرتضی زهرا بود خورشیدِ بلندْ در شبستان وجود سرچشمه رحمت خدا زهرا بود ******* آن روز که پهلوی تو از کینه شکست […]
  • در چند سال قبل خانم محترمه علویه ای که مداومت بر نماز جماعت مسجد جامع داشت به بنده گفت : مدّتهاست که برای نجاتم به جدّه ام صدیقه طاهره فاطمه(س) […]