• -۴۸ زید بن علی بن الحسین از عمهاش حضرت زینب علیهاالسلام از حضرت فاطمه علیهاالسلام روایت کند که فرمود به هنگامتولد حسین بن علی علیهماالسلام پدرم رسول خدا صلی الله […]
  • علت رنجوری و ناتوانی روزافزون زهرا (س) تنها بیماری نبود، بلکه افکار و غم و غصههای فراوان، مغز و اعصاب آن بانوی عزیز را فشار میداد، گاهی که در اطاق […]
  • ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت:یا معشر الفتیه، و اعضاد المله، و انصار الاسلام! ما هذه الغمیزه فی حقی؟ و السنه عن ظلامتی؟ اما کان رسول الله- صلی الله علیه […]