• -۸ یزید بن عبدالملک نوفلی از پدرش از جدش روایت کرده که گوید بر حضرت فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم وارد شدم آن حضرت ابتداء […]
  • «… السلام علیک ایّتها المظلومه «الصابره» لعن اللَّه مَن منعک حقّک و دفعک عن إرثک …»«سلام بر تو ای مظلومه ای که بر ستمهای اهل جور صبر نمودی! خداوند کسانی […]
  • شهاب الدین احمد معروف به «ابن عبدربه اندلسی» مولف کتاب «العقدالفرید» (متوفای ۴۶۳ ه) در کتاب مزبور بحثی مشروح درباره ی تاریخ سقیفه انجام داده و با اشاره به کسانی […]