• صادق آل محمد صلی الله علیه و آله گوید: «لولا ان الله تبارک و تعالی خلق امیرالمومنین لفاطمه ما کان لها کفوا علی ظهر الارض من آدم و من دونه»؛ […]
  • اشارهدختر گرامی رسول خدا در مسائل علمی نیز مانند سایر ویژگیهای اخلاقی و انسانی، از امتیازات بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا آن حضرت ارتباط قوی به عالم غیب داشت و […]
  • فاطمه زهرا (س)، پاداش پرشکوه رسالت او در چشم خداجویان آگاه، محمد صلی الله علیه و آله است و در بیان آزادگان راستین، اسطوره‏ی آزادگی و سرافرازی. در چشم‏انداز پارسایان، […]