• فقال علی علیهالسلام:«واللَه لقد اخذت فی امرها غسلتها فی قمیصها و لم اکشفه عنها فواللَه! لقد کانت میمونه طاهره «مطهره» ثم حنطتها من فضله حنوط رسولاللَه صلی اللَه علیه و […]
  • و از جمله نمازها نماز حضرت فاطمه (س) است.روایت شده که حضرت فاطمه (س) دو رکعت نماز می کرد که جبرئیل تعلیم او کرده بود.در رکعت اول بعد از سوره […]
  • آنکه پس از پدر بزرگوار و شوهر عالی مقدارش پیش از خلقت تمام پیغمبران مرسل و غیر مرسل ایمان به خدا داشته و در عالم انوار و اشباح و اظله […]