• وی می گوید: قابل تصور نیست که مردم مدینه از گریه ی زهرا علیهاالسلام- زنی که قضا و قدر الهی را با آغوش باز می پذیرد- آنگونه که مداحان در […]
  • پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس چهار فرزند پسر داشته باشد و یکی از آنها را «محمد» نام نگذارد، در حق من جفا کرده […]
  • … قال رسول اللَّه (ص):«… ففاطمه حوراء «انسیه» فإذا إشتقت إلی الجنّه شممت رائحه فاطمه (س).»پیامبر (ص) فرمودند:هرگاه مشتاق بهشت می شوم، فاطمه (س) را می بویم. فاطمه (س) بوی […]