• اشتراک حضرت صدیقه (س) با پدر و همسر و فرزندانش (ع) در مجاز بودن استثنائی آنان به ورود و توقف در مسجد پیامبر اکرم (ص) در جمیع حالاتشان.مسجد پیامبر اکرم […]
  • پیغمبر اکرم ـ صلیالله علیه و آله ـ به امر خداوند متعال، فدک را به دخترش فاطمه ـ علیهاالسّلام ـ بخشید و لذا به علی ـ علیهالسّلام ـ دستور داد […]
  • قطب راوندی روایت کرده است :چون حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رحلت فرمود: ام ایمن (خادمه آن حضرت ) سوگند یاد کرد که دیگر در مدینه نماند، زیرا که […]