• مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام علیه السلام شد، پیامبر صلی الله علیه و آله دید که زهرا علیهاالسلام بلافاصله برخاسته و فاصله گرفت و خود را […]
  • «السلام علیک أیّتها المحدّثه «العلیمه».سلام و درود بر تو ای خانمی که حدیث گوی و دانشمند بودی!» (۱۴۸)برگرفته از کتاب دانستنی های فاطمی نوشته آقای علی غزالی اصفهانی
  • مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام علیه السلام شد، پیامبر صلی الله علیه و آله دید که زهرا علیهاالسلام بلافاصله برخاسته و فاصله گرفت و خود را […]