• روزی پیامبر (ص) و فاطمه (ع) نشسته بودند که مردی نابینا اجازه ورود خواست قبل از ورود آن مرد، فاطمه (ع) برخاست و خود را پوشانید. پیامبر (ص) به فاطمه […]
  • رفت و آمدها به پایان رسید و برگزیدهی خدا همسر زهرا علیهاالسلام گردید و خواستگاران مایوس شدند. پس از عقد آسمانی، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نیز […]
  • قاتلوا ائمه الکفرفانی جرتم [۱۰۳۳] بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکصتم [۱۰۳۴] بعد الاقدام (و اشرکتم بعد الایمان) [۱۰۳۵] (و جبنتم بعد الشجاعه) [۱۰۳۶] ، عن قوم [۱۰۳۷] […]