مصحف فاطمه (س) کتابی تاریخی

آنچه به طور قطع در مورد مصحف حضرت فاطمه (س) نفی شده دو امر است:
قرآن
در کثیری از روایات که در آن از مصحف فاطمه سخن به میان آمده است، به صراحت به این نکته اشاره دارد که آن نه تنها قرآن نیست، بلکه آیهای از آیات قرآن نیز در آن نیامده است.
محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل میکند: فاطمه مصحفی را باقی گذاشت که قرآن نیست.(۱۹۳)
علی بن ابی حمزه از عبد صالح (ع) نقل میکند که فرمود: مصحف فاطمه نزد ماست که در آن آیهای از آیات قرآن نیست.(۱۹۴)
احکام شرع
نه تنها در مصحف فاطمه (س) آیات قرآن وجود ندارد، بلکه از هر گونه احکام حلال و حرام نیز خالی است.
امام صادق (ع) فرمود: «.. آگاه باش که در مصحف فاطمه هیچ حکمی از حلال و حرام نیست…».(۱۹۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *