سخنان و احادیث حضرت زهرا (س)در کتب شیعه و سنی

اشعاری از ادیب فرزانه و شاعر اهل البیت آقای حاج محمد باقر ایروانی درباره حضرت زهرا و کتاب حاضر انا نباهی الشرق و الغرب
معا بفاطم و ال طه الشرفا ما به فاطمه و آل طه بر همه شرق و غرب در شرافت و بزرگواری مباهات میکنیم. و نعلن اعترافنا بفضلهم
و ما سرواه قط لن نعترفا اعتراف خود را به فضیلت و برتری آنان آشکارا اعلان میداریم و به غیر از آنان هرگز چنین اعترافی
نخواهیم کرد. قد فاز فی الدارین من والاهم و خاب من عاداهم و انحرفا در دنیا و آخرت آن کس که ولایت آنان را پذیرفته باشد
رستگار است و هر کس با آنان دشمنی کند زیان دیده و منحرف شده است. فاطمه الزهراء عن عصمتها یعیی بیان الوصف مهما
وصفا بیان توصیف هر چه وصف کند از عصمت فاطمه زهرا ناتوان و خسته خواهد ماند. و قد روی الراوون من اقوالها ما لا یعد
حصرها و ما خفی [ صفحه ۴۰۲ ] روایت گران از فرمایشات حضرت گفتههای بیشماری را نقل کردهاند و آنها پنهان نیستند. و ضل
من یحصرها فی عشره من الروایات لها قد اجحفا آن کس که روایات حضرت را در دهها محصور و محدود ساخته به گمراهی رفته
و نسبت به آن حضرت جفا کرده است. بمائه من الروایات هنا مدرجه یقرئها من انصفا در این کتاب تا صد روایت نقل شده که هر
کس انصاف داشته باشد آنها را میخواند. یغالط الوجدان من غالطها و من جغی الزهراء للحق جفی هر کس آنها را غلط بداند،
وجدان را غلط دانسته و هر کس به حضرت زهرا جفا کند به حق جفا کرده است. و ما ذکرناه صریح واضح و شاهد الوجدان هذا و
کفی و آن چه که ما یادآوری کردیم واضح و روشن است و وجدان بر آن گواه است و همان یک گواه کافی است. ام ابیها انجبت
ائمه هم ساده الخلق و هم اه الوفی او مادر پدرش میباشد و امامان از او به وجود آمدهاند که سروران خلق و اهل وفا و بزرگواریند.
لکنما قد خانت الدنیا بهم حقا اذا قلنا علیالدهر عفی لکن دنیا به آنان خیانت کرد و اگر در این صورت بگوئیم خاک بر سر روزگار
باد به درستی و راستی سخن گفتهایم. و احمد خادم آل احمد بالصدق و الاخلاص دوما عرفا احمد (رحمانی) خدمتگذار خاندان
احمد است و از زمانهای دور و همیشگی به راستی و اخلاص شناخته شده است. [ صفحه ۴۰۳ ] کم من تصانیف له قیمه طوبی له
بکل ما قد الفا چه بسیار نوشتهجات و تصنیفات ارزشمندی دارد خوشا به حال او به هر آن چه که تالیف کرده است. وها هو الکتاب
من اثاره اتحفنا و نعم ما قد اتحفا و هم اکنون این کتاب از آثار او است که به ما هدیه کرده و چه بسیار هدیه خوبی است. عنوانه
ارخت و هوبین فاطمه بهجه قلب المصطفی عنوان کتاب را تاریخ نگاری کردم و روشن بود که تاریخش همان عنوان او است که
باشد. حافظ جلال الدین سیوطی گوید: کلیه احادیثی که فاطمه (رضیاللهعنها) نقل کرده است به ده « فاطمه بهجه قلب المصطفی »
حدیث نمیرسد. [ ۵۲۳ ] . حافظ بدخشانی گوید: مجموعه روایاتی که از آن حضرت رسیده است هیجده روایت است. [ ۵۲۴ ] . ما
در این فصل تا جائیکه در توان داشتهایم روایات و احادیث منقوله از آن حضرت را از کتابهای شیعه و سنی جمعآوری کردهایم تا
حقیقت مطلب برای شما روشن شود، البته مدعی آن نیستیم که استقصاء تام انجام شده و توانستهایم تمام فرمایشات آن حضرت را
گرد آوریم اما در عین حال در همین مختصر روایات، کلماتی را مییابیم که بر مطالب عالیه و حکمتهای ارزنده، مواعظ و
. [ اندرزهای سازنده و شفا بخشی مشتمل [ صفحه ۴۰۴ ] است که بیمار ناتوان را شفا بخشیده و تشنه حقائق را سیراب میسازد. [ ۵۲۵
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *