اختصاص یافتن نطفه حضرت زهرا از سیب و رطب بهشتی – خواص سیب

اوّل آنکه دبّاغی‏کننده و پاک‏کننده اخلاط فاسده است از معده
دوّم دافع سحر و جادو است از بوینده و خورنده آن
سوّم آنکه سمّ را از بدن دفع می‏کند
چهارم آنکه اثر جن زدگی و جنون و صرع و چشم بد که از اهل زمین عارض می‏شود برطرف می‏کند
پنجم بلغمی که در مزاج غالب شده باشد دفع می‏کند
ششم حرارت مزاج را فرومی‏نشاند و اندرون را خنک می‏کند
هفتم تب را زایل می‏کند
هشتم وبا را دفع و رفع می‏کند
نهم دافع شداید و علتها است
دهم هر دردی که در بدن باشد بیرون کند
یازدهم رعاف یعنی خون بینی را قطع کند
دوازدهم خوردن غاویت آن برای گزیدن مار و عقرب نافع است
سیزدهم قلب و دماغ را تقویت می‏کند.
بیان سیزده لطیفه از مؤلف
چون از فوائد و خواص تفاح دنیوی تا اندازه‏ای تذکّر داده شد به نفع اجسام دنیویه بشری می‏پردازم به بیان لطائفی چند راجع به روح انسانی و فوایدی دل‏پسند که از تفاح جنت استفاده می‏شود برای ارواح قابله اهل ایمان.

لطیفه ۱
همچنانکه سیب این عالم دنیا پاک‏کننده اخلاط فاسده است از معده و درون انسانی همانا محبّت و ولایت تفاحه بهشت عنبرسرشت صدیقه طاهره سلام‏الله علیها دافع انواع کثافات گناه و معاصی مهلکه است در آخرت از وجود دوستان خود و پدر بزرگوار و شوهر عالیمقدار و فرزندانش می‏باشد.

لطیفه ۲
سیب دنیوی برای خورنده آن دافع سحر سحره و جادوی جادوگران است اما محبت و ولایت تفاحه جنّت در دنیا و آخرت دافع کید کائدین و ظلم ظالمین و شرور حاسدین و معاندین است.

لطیفه ۳
چنانکه سیب این جهان اثر دیوانگی و جن‏زدگی و گزند چشمی بدبینان را از خورنده آن دور می‏کند دوستی و ولایت سیب حبیب حق وسواس خناس و نسناس و شیطان رجیم حق‏نشناس را از سینه‏های دوستان دور می‏نماید.

لطیفه ۴
همچنانکه این سیب عالم طبع و مادّه سم را از بدن خورنده آن دفع می‏نماید آن سیب حسیب در روز حساب سمّ نار سموم را از اجسام دوستان و شیعیان خود دفع و رفع می‏فرماید.

لطیفه ۵
از خواص سیب دنیوی است که بلغم را از مزاج خورنده آن برطرف می‏نماید و اما دوستی و محبت تفاحه فاطمیّه اثرش آنست که بلغم شرک و نفاق را از دل دوست مشتاق خود دور و نابود می‏فرماید.

لطیفه ۶
سیب دنیوی حرارت را فرومی‏نشاند و اندرون را خنک می‏سازد اما تفاحه احمدیّه حرارت و سوزندگی محشر را از دوستان و شیعیان خود فرومی‏نشاند و آنها را با دل خنک شده وارد زمین محشر می‏نماید.

لطیفه ۷
همچنانکه سیب این دنیای ناپایدار حُمّی یعنی تب را از وجود خورنده آن دور می‏کند سیب جنات عدن تجری من تحتها الانهار حمیم جحیم را از هواخواهان و شیعیان خود دور دارد و آنها را در دارالقرار همجوار خود سازد.

لطیفه ۸
همچنانکه سیب دنیوی وبا را می‏برد محبت و دوستی تفاحه شجره طوبی عذاب قیامت و عقوبات آخرت را از دوستان خود دور می‏نماید.

لطیفه ۹
چنانکه سیب دنیا دافع شداید و علل است ولایت و محبت آن سیب بهشتی در صد موقف دافع شداید و اهوال می‏شود که آسان‏ترین آن اهوال حالت سکرات مرگ و هنگام مردن باشد.

لطیفه ۱۰
همچنانکه سیب دنیوی هرگونه دردی را از بدن دور می‏کند مهر و محبت آن سیب بهشتی هرگونه ذلت و عذابی را در قیامت از دوستان و علاقه‏مندان به خودش دور می‏نماید.

لطیفه ۱۱
همچنانکه از خواص سیب دنیوی است که خون بینی را بازمی‏دارد ولایت و محبّت آن سیب بهشتی در روز قیامت وقتی که حرارت و گرمای محشر بر اهل آن تاثیر کند بنحوی که مغز سرهای ایشان از شدت حرارت به جوش بیاید و خون و چرک از بینی‏های ایشان جاری گردد دوستان خود را دستگیری کند و آنها را از آن ورطه هولناک نجات دهد.
لطیفه ۱۲
همچنانکه خوردن غاویت سیب دنیا از برای گزیدن مار و عقرب نافع است همانا ضلع شکسته و بازوی ورم کرده و صورت سیاه شده تفاحه بهشتی برای گذرانیدن دوستان خود از صراط هنگام گذشتن ایشان از طریق جهنم برای دور کردن مارها و عقربهای جهنمی نافع است.

لطیفه ۱۳
همچنانکه سیب دنیوی قلب و دماغ را که از اعضاء رئیسه هستند در بدن تقویت می‏کند و این دو عضو در بدن هر انسانی به منزله پیغمبر و امام می‏باشد آن سیب بهشتی در تمام نشئات مقوی پدر بزرگوار و شوهر عالیمقدار بوده و می‏باشد خصوصاً در قیامت که تا آن بی‏بی معظمه قدم به عرصات محشر نگذارد امر شفاعت تمام نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *