تحقیق در محور ام ابیها

در صدور این کلام معجز نظام از لسان مبارک حضرت خیر الانام پیغمبر عالی مقام و تعبیر آن بزرگوار درباره دختر والا گهرش ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها به (امابیها) جای هیچ شک و تردید نیست. مخصوصا که از ناحیه عامه و خاصه این گفته روایت شده است. ولی فهم این نکته مهم در وسع ادراک همه کس نیست، مگر برای راسخون فی الحکمته والعرفان.
خواهی گفت چگونه میشود دختری مادر پدر باشد؟
مسلم است که این گفته پیغمبر اکرم درباره دخترش (امابیها) محض اظهار و ابراز محبت نبوده تا از گفتههای عرفیه تعبیر شود و نیز از باب عطوفت و مهربانی به دخترش این تعبیر از آن حضرت سزاوار نیست که بگوید مادرم و نمیشود گفت که
[ صفحه ۵۶]
پیغمبر (ص) در مقام احترام با تعبیر به این کلام درباره دخترش چنین فرمایشی نموده است، زیرا هر چند بسیار مورد احترام پدر باشد مادر پدر یا به منزله مادر نخواهد گردید.
پس گفتن پیغمبر خاتم به دخترش (ام ابیها) را نمیشود از این تعارفات تلقی نمود و حمل بر این احساسات عرفیه کرد و از طرفی العیاذبالله نمیتوان آنرا گزاف و مجاز توهم و تصور نمود، زیرا ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت عقل کل محمد (ص) که مجسمه عصمت است و اعلی مرتبه عصمت را اقوالا و احوالا واخلاقا وافعالا در تمام شئون واجد است، منزه است از اینکه گزاف بگوید.
بلکه شبههای نیست که این کلام معجز نظام در تعبیر (امابیها) بیان حقیقت و عین واقعیت است که از لسان آن حضرت نسبت به دخترش حضرت فاطمه سلاماللهعلیها صادر شده است و تحقیق این حقیقت و واقعیت از نظر نگارنده این است:
برگرفته از کتاب آیینه ایزد نما نوشته آقای محمد رضا ربانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *