حضرت فاطمه حجت خدا

اگر خداوند متعال در میان امت اسلامی چهارده نفر «حجت معصوم» آفریده، بدون تردید فاطمهی زهرا علیهاالسلام جزو برترین آنان است و پس از رسولخدا و امیرالمومنین علیهالسلام سومین شخصیت جهان هستی به حساب میآید و حتی برتری مقام او بر تمام پیامبران پیشین و حضرات ائمه، غیر از علی علیهالسلام ثابت است. [۸] .
حضرت امام باقر علیهالسلام در عظمت و جلالت مادرش فاطمه علیهاالسلام میفرمایند: لقد کانت علیهاالسلام مفروضه الطاعه علی جمیع من خلقاللَّه من الجن و الانس و الطیر و الوحش و الانبیا و الملائکه [۹] .
اطاعت فاطمه علیهاالسلام بر تمام بندگان الهی حتی جن و انس، پرندگان و حیوانات، پیامبران و ملائکه واجب است.
[ صفحه ۱۰]
اگرچه این اطاعت، «اطاعت تشریعی» نیست، بلکه منظور از آن «اطاعت تکوینی» است ولی تقدم او را بر انبیای دیگر نشان میدهد. [۱۰] و لذا حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام در این باره میفرماید:
نحن حجهاللَّه و فاطمه حجه علینا. [۱۱] .
ما حجت خدا و فاطمه علیهاالسلام حجت ما میباشد.
و حضرت امام زمان – عجلاللَّه تعالی فرجه الشریف – در توقیع مبارکشان میفرمایند:
و فی ابنه رسولاللَّه (ص) اسوه حسنه. [۱۲] .
(فاطمه) دختر پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله الگو و اسوه زیبا برای مردم است. این احادیث سهگانه (به عنوان نمونه)، نشان میدهد حضرت فاطمهی زهرا علیهاالسلام یکی از حجتهای خداوندی است و جنبهی الگویی و رهبری دارد و حضرات ائمهاطهار علیهاالسلام او را بر خود مقدم، اعمال و رفتار وی را سرمشقشان قرار میدادند… و پیامبر صلی اللَّه علیه و آله، نیز میفرمایند: خداوند متعال علی، همسر و فرزندانش را حجت خود در میان مردم قرار داده است. [۱۳] .
اهداف کتاب
فاطمهی زهرا علیهاالسلام، تنها زن معصوم امت اسلامی است که نقش رهبری دارد و به عنوان «حجت» و «اسوه» برای مردم معرفی و اطاعتش نیز واجب میباشد. بنابراین، ابعاد فکری و زندگیش باید کاملا شناخته شود و پیروان ایشان باید بدانند که زنان نمونه (در مسائل تربیتی و پرورش فرزندان)، از چه شیوههایی استفاده کنند و با شوهران خویش چگونه برخورد نمایند؟
[ صفحه ۱۱]
و بدانند زن موجودی است اجتماعی و یا باید در درون خانه بنشیند و به خانهداری و پرورش فرزند مشغول گردد، و آیا زن میتواند در صورت لزوم در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت نموده و در متن جامعه فعال باشد و یا او به اینگونه مسائل ارتباطی ندارد؟!
اگرچه کتابهای زیادی در زندگانی آن حضرت و بیان مناقب وفضائلش نگارش گردیده و مبارزات او با خلفای آن عصر و غصب «فدک» به طور مبسوط درج شده، ولی به نظر نگارنده ابعاد فکری و شیوههای تربیتی و شوهرداری و حضور آن حضرت در مسائل اجتماعی و سیاسی و… به طور کامل تحلیل نشده است، لذا به این فکر افتادم، با تحقیق و نگارش کتابی جامع و فشرده، هم این مسائل را بررسی نموده و هم تاریخ زندگی و اوصاف و فضائل آن حضرت را به شیفتگانش تقدیم نمایم.
ما در این کتاب که حاوی یک مقدمه و سی فصل است تاریخ زندگی آن حضرت را از ولادت تا شهادت – هر چند فشرده – بحث کردهایم و فضائل بینظیر او را که بیشتر آنها از کتابهای اهلسنت انتخاب شده است، تقدیم خوانندگان عزیز نمودهایم.
شیوههای تربیتی و پرورش فرزندان، تامین حقوق شوهر و آیین همسری و رفتارهای ایثارگری او با مردم و اجتماع، و آموزش و پرورش اجتماعی در مکتب آن حضرت، کاملا ترسیم شده و ثابت کردهایم که دختر رسول گرامیاسلام، با حفظ شوون عصمت و حجاب و حیا و وقار کامل، در صورت لزوم یک زن فعال سیاسی و اجتماعی بود و در این میان خطبههای دشمنشکن او در مسجد رسولاللَّه و در میان زنان مدینه و مناظراتش با خلیفه و استمداد وی از مهاجرین و انصار و رفتن او به در خانههای مسلمانان متشخص، تجزیه و تحلیل گردیده است.
در این کتاب بخشی از مصائب و ستمهای وارده و ایام تلخ و تهاجم، – هر چند به اختصار – آن هم از منابع و مدارک معتبر برادران اهلسنت بحث گردیده و بدون حب و بغض به استنتاج آن رسیدهایم.
[ صفحه ۱۲]
و بالاخره ابعاد معنوی و عبادتهای ملکوتی و مصاحبههای طولانی آن بانو با ملائکه و جبرئیل امین، خاطر نشان شده و بحث کوتاهی از خزانهالاسرار و کتب آسمانی و مصحف فاطمه به میان آمده که امید است برای خوانندگان عزیز سودمند بوده باشد.
انتظار دارم نکته سنج و فضلا و دانشمندانی که این کتاب را مورد عنایت قرار خواهند داد، – پس از خواندن تمام آن – چنانچه نکته ابهامی داشته باشد، با ذکر دلیل به آدرس ناشر، نگارنده را در جریان قرار دهند، تا در چاپهای بعدی تجدید نظر گردد.
۱۴/ ۲/ ۱۳۷۴ شمسی
چهارم ذیحجهی ۱۴۱۵ قمری
حوزهی علمیهی قوم – علی اکبر بابازاده
[ صفحه ۱۳]
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *