عبادت و انس زهرا با قرآن

زهرا علیهاالسلام همواره با عبادت و قرآن مأنوس بود.
فرزند زهرا علیهاالسلام حسن مجتبی علیه السلام می گوید: دیدم مادرم شب جمعه در محراب به عبادت ایستاد و مدام رکوع و سجده می کرد تا صبح دمید. [۴۲۹] .
او در همه چیز بی همتا و بی نظیر بود. در عبادت هم بی مانند بود. «و سمیت فاطمه بتولا لانها بتلت عن النظیر». [۴۳۰] او سرآمد بکائین و توابین و خائفین قرار داشت [۴۳۱] و خدا دعای او را بهتر از هر کسی استجابت می کرد. [۴۳۲] او تا بدانجا رسید که بهترین زنان جهان و سرور زنان بهشت شد.
حسن بصری گوید: در دنیا عابدتر از فاطمه نیست. او آن قدر برای نماز سر پا
[ صفحه ۲۲۷]
می ایستاد که پاهایش ورم می کرد. [۴۳۳] .
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: وقتی زهرا در محراب عبادت می ایستاد، هم چون ستاره ای برای ملایکه ی آسمان می درخشید. خدا به ملایکه ی می گوید: ای ملایک! بنگرید به بهترین بنده من، فاطمه. او در مقابل من ایستاده و از خوف من تمامی وجودش می لرزد و با تمامی حضور قلب خویش به عبادت من روی آورده است. [۴۳۴] .
او به هنگام عبادت آن چنان در عظمت حق غرق می گشت و از خود بی خود می شد که از فکر عزیزان و فرزندان فرزندان خویش نیز با تمامی علاقه ای که به آنان داشت جدا می شد، از این رو پروردگار نیز ملایکه ای را می فرستاد تا گهواره ی فرزندان او را حرکت دهند. [۴۳۵] او حتی در شب ازدواج از علی علیه السلام می خواهد که با هم به نماز بایستند و در این شب خدا را عبادت کنند. [۴۳۶] آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از او پرسید: دخترم چه درخواستی داری؟ اکنون فرشته ی وحی در کنار من است و از جانب خدا پیام آورده است و هر آن چه بخواهی تحقق می پذیرد. او در جواب گفت: «لذتی که از خدمت به خدا می برم مرا از هر خواهشی بازداشته است. مرا حاجتی جز این نیست که پیوسته ناظر جمال زیبا و والای حضرت حق در آخرت باشم.» [۴۳۷] .
زهرا علیهاالسلام با دعا و مناجات مأنوس بود و دعاهای وارده [۴۳۸] از او گواه این معناست. و
[ صفحه ۲۲۸]
آن جا که رسول صلی الله علیه و آله دعایی را به او می آموزد، می گوید: «این دعا از دنیا و آن چه در آن است، در نزد من محبوب تر است». [۴۳۹] .
زهرا علیهاالسلام با قرآن انسی دیرینه داشت. سلمان می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا برای کاری به خانه ی فاطمه علیهاالسلام فرستاد به خانه که رسیدم، صدای زهرا علیهاالسلام را- که در درون خانه قرآن می خواند- شنیدم. [۴۴۰] .
باز سلمان روایت می کند که داخل خانه ی زهرا علیهاالسلام شدم دیدم در همان حالی که مشغول کار خود بود و جوها را آسیاب می کرد، قرآن می خواند. [۴۴۱] .
او حتی وصیت می کند در شب اول قبر، علی علیه السلام بر سر مزارش بسیار قرآن بخواند و دعا کند. [۴۴۲] .
از همین انس او با قرآن بود که فضه، خادمه ی او پس از شهادت وی تا بیست سال به غیر از قرآن لب نگشود و جز با قرآن پاسخ نداد. [۴۴۳] .
باز از همین انس او با قرآن بود که در صحرای محشر هم قرآن را زمزمه می کند. [۴۴۴] .
تا آن جا که حتی در هنگام داخل شدن به بهشت نیز آیات قرآن را می خواند. [۴۴۵] هنوز هم سخنان عمیق و بلند او درباره ی قرآن از مسجد مدینه به گوش می رسد. آیا گوش شنوایی هست:
[ صفحه ۲۲۹]
قرآن کتابی گویا و راستگو و دارای نور فراوان و روشنی درخشان است. کتابی که بینش هایش روشن، نهفته ها و لطائفش آشکار، ظواهرش جلوه گر، پیروانش مورد رشک دیگران، پیرویش راهبر به بهشت رضوان و شنودنش باعث رستن انسان است. در پرتو آن می توان به: دلائل روشن الهی و واجبات بیان شده اش و محرمات ممنوعش و روشنگری های تابناکش و برهان های کافیش و خوبی های متحسنش (مستحبات) و رخصت های بخشیده اش (مباحات) و قوانین واجبش؛ دست یافت. [۴۴۶] .
زهرا علیهاالسلام در همین خطبه ی غرا و بی نظیرش از حدود ۶۰ آیه به صورت نقل و اقتباس و تلمیح [۴۴۷] در نهایت دقت و زیبایی و کاملا به جا استفاده کرده است. هم چنان که در دیگر خطبه اش در بستر بیماری بر زنان مهاجر و انصار به بیش از ۱۰ آیه تمسک نموده است. همین ها بهترین گواه و شاهد بر انس زهرا علیهاالسلام با قرآن است.
[ صفحه ۲۳۰]
برگرفته از کتاب چشمه در بستر نوشته آقای مسعود پور سید آقایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *