فضیلت حضرت فاطمه بر انبیا دیگر

ما در فصل بیست و یک جلد اول کتاب تجلیات ولایت (از صفحهی ۱۸۴ تا ۱۹۲) با استناد به دلائل متقن و روایات معتبر، ثابت کردهایم که ائمهی اطهار علیهمالسلام بر پیامبران پیشین جز رسولخدا صلی اللَّه علیه و آله برتری دارند و طبق احادیث معتبر دیگر از رسولخدا صلی اللَّه علیه و آله آمده است که امیرالمومنین نسبت به سایر ائمه فضیلت بیشتری دارند.
[ صفحه ۱۰۶]
و از سوی سوم میدانیم که حضرت فاطمه علیهاالسلام کفو و همتای امیرالمومنین است و اگر علی علیهالسلام نبود، همتایی برای آن حضرت در روی زمین و در میان مخلوقات پیدا نمیشد و این ادعا مضمون احادیث فراوانی است که از طریق اهلسنت و تشیع در منابع معتبر به دست ما رسیده است و به عنوان تبرک نمونهای به خدمت خوانندگان تقدیم میداریم، بنابراین حضرت فاطمه علیهاالسلام جز پدر و شوهرش بر همگان برتر است.
در روایاتی از پیامبر خدا و جناب جبرئیل از سوی الهی و حضرت امام صادق و حضرت امام رضا آمده است:
ان اللَّه عزوجل یقول: لولم اخلق علیا لما کان لفاطمه کفو علی وجه الارض آدم فمن دونه [۱۹۰] .
خداوند میفرماید: اگر علی را خلق نمیکردم، در روی زمین همتایی برای فاطمه علیهاالسلام پیدا نمیشد خواه آدم و غیر او.
این حدیث برتری علی و زهرا علیهاالسلام را بر تمام انبیا و ماخلق اللَّه جز رسولخدا ثابت مینماید و علمای بزرگ نیز در کتابهای کلامی در این زمینه بحثهایی دارند… علاوه بر اینها عبداللَّه بن مسعود، از طریق اهلسنت حدیث معتبری را از پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله نقل میکند که جبرئیل گفت: ای رسولخدا! تمام پیامبران الهی برای ولایت تو و ولایت علی بن ابیطالب مبعوث شدهاند. [۱۹۱] .
و این حدیث نیز شرافت و فضیلت ذی المقدمه را بر مقدمه دربردارد، [۱۹۲] و چون علی و فاطمه علیهالسلام کفو و همتای یکدیگرند، از این جهت نیز فاطمه علیهاالسلام بر انبیای پیشین مقدم است. (شرح مفصل این حدیث را در کتاب آفتاب ولایت ص ۴۱ ملاحظه فرمایید.)
و بالاخره حضرت امام باقر علیهالسلام در مورد مادرش فاطمه علیهاالسلام میفرمایند:
[ صفحه ۱۰۷]
لقد کان مفروضه الطاعه علی جمیع من خلقاللَّه من الجن و الانس و الطیر و الوحش و الانبیا و الملائکه. [۱۹۳] .
خداوند اطاعت فاطمه علیهاالسلام را بر تمام مخلوقاتش حتی بر جنها و انسانها و حیوانات و پیامبران و ملائکه واجب کرده است.
گرچه این حدیث بحث مبسوطی دارد، (و اطاعت زهرا علیهاالسلام از پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله و امیرالمومنین علیهالسلام در سایر احادیث که رجحانی بر این حدیث دارند آمده است.) ولی به عنوان موید بر مطالب و ادله دیگر، استفاده میکنیم که اطاعت انبیای پیشین ولو در عالم تکوین از فاطمهی زهرا علیهاالسلام به عنوان واجب آمده است.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *