خادمه حضرت زهرا (س) – ام ایمن

-۴ علی بن معمر گوید: امایمن بعد از رحلت حضرت زهراء علیهاالسلام به مکه رفت و گفت: بعد از آن حضرت دیگر نمیخواهم
روی مدینه را ببینم در [ صفحه ۹۷۷ ] جحفه دچار کمبود آب و تشنگی شدید شد که بیم مردنش میرفت، دیدگانش را به سوی
آسمان دوخته و گفت: پروردگارا آیا مرا که خدمتگزار دختر پیامبرت بودم در حال عطش و تشنگی میگذاری؟ در این حال ظرف
صفحه ۳۲۴ از ۳۶۰
. [ آبی از سوی بهشت نزد او آمده و نوشید و بعد از آن تا هفت سال گرسنه و تشنه نشد. [ ۱۱۲۰
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *