روایت امام سجاد در غصب خلافت علی

۱۶- محمّد بن جریر بن رستم طبری می گوید: مخلول بن ابراهیم به ما خبر داد و گفت: مطر بن ارقم ما را حدیث کرد و گفت: ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین علیه السلام برای ما حدیث کرد و گفت:
هنگامی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله رحلت کرد و با ابوبکر به خلافت بیعت کردند، علی علیه السلام از بیعت با او خودداری کرد. عمر به ابوبکر گفت: آیا کسی در پی این مرد متخلّف نمی فرستی تا بیاید بیعت کند؟
ابوبکر گفت: قنفذ! به نزد علی برو و بگو: خلیفه ی رسول اللَّه می گوید: بیا بیعت کن. علی علیه السلام صدایش را بلند کرد و گفت: سبحان اللَّه! چه زود بر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله دروغ بستید.
گفت: قنفذ برگشت و جریان را به او بازگفت.
پس عمر گفت: آیا کسی به نزد این مرد متخلّف نمی فرستی که بیاید بیعت کند؟ ابوبکر به قنفذ گفت: به نزد علی برو و بگو: امیرالمومنین می گوید: بیا بیعت کن. قنفذ رفت و دقّ الباب کرد.
علی گفت: کیست؟
گفت: من هستم، قنفذ.
[ صفحه ۳۸۸]
گفت: چه می خواهی؟
گفت: امیرالمومنین می گوید: بیا بیعت کن.
علی علیه السلام صدایش را بلند کرد و گفت: سبحان اللَّه! چیزی ادعا کرده که حق او نیست. قنفذ برگشت و به ابوبکر خبر داد.
عمر به پا خاست و گفت: بیایید با هم به نزد این مرد برویم. پس گروهی به خانه علی رفتند و در زدند. علی علیه السلام چون صدایشان را شنید، سخن نگفت. زنی به سخن آمد و گفت: اینان که هستند؟
فاطمه علیهاالسلام صدایش را بلند کرد و گفت: یا رسول اللَّه! پس از تو، از ابوبکر و عمر چه دیدیم! هنگامی که صدایش را شنیدند، بسیاری از همراهان عمر گریستند. سپس بازگشتند.
عمر با عده ای ماند و علی را بیرون آوردند و به نزد ابوبکر بردند و او را در مقابل ابوبکر نشاندند. ابوبکر گفت: بیعت کن.
گفت: اگر بیعت نکنم؟
گفت: در این صورت، به خدایی که جز او معبودی نیست، گردنت را می زنیم.
گفت: اگر چنین کردید، من بنده خدا، و برادر رسول اویم.
گفت: بیعت کن.
گفت: اگر بیعت نکنم؟
گفت: در این صورت، به خدایی که جز او معبودی نیست، گردنت را می زنیم. علی علیه السلام رو به قبر پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله کرد و گفت: یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، پس بیعت کرد و بپا خاست. [۴۱۹] .
[ صفحه ۳۸۹]
برگرفته از کتاب رنج های زهرا علیها السلام نوشته آقای سید جعفر مرتضی حسینی عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *