خبر غیبی پیامبر خدا از روز قیامت

(۴۸)
حدثنا ابوالحسن محمد بن علی بن الشاه الفقیه المروزی، قال: حدثنا ابوبکر بن محمد بن عبدالله النیشابوری، قال: حدثنا ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان الطائی بالبصره، قال: حدثنا ابی فی سنه ستین و ماتین، قال: حدثنی علی بن موسی الرضا سنه اربع و تسعین و ماه.
و حدثنا ابومنصور احمد بن ابراهیم بن بکرالخوزی بنیشابور، قال: حدثنا ابواسحاق ابراهیم بن هاورن بن محمدالخوزی. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن زیاد الفقیه الخوزی بنیشابور، قال: حدثنا احمد بن عبدالله الهروی الشیبانی، عن الرضا علی بن موسی (علیهماالسلام).
و حدثنی ابوعبدالله الحسین بن محمد الاشنانی الرازی العدل ببلخ، قال: حدثنا علی بن محمد بن مهرویه القزوینی، عن داود بن سلیمان الفرا، عن علی بن موسی الرضا، قال: حدثنی ابی محمد بن علی، قال: حدثنی ابی علی بن الحسین (علیهماالسلام)، قال: حدثتنی اسماء بنت عمیس، قالت حدثتنی فاطمه (علیهاالسلام)، قالت: قال رسولالله (صلی الله علیه و آله):

تحشر ابنتی فاطمه یوم القیامه و معها ثیاب مصبوغه بالدم فتعلق بقائمه من قوائم العرش فتقول: یا عدل، احکم بینی و بین قاتل ولدی، قال رسولالله (صلی الله علیه و آله): فیحکم الله تعالی لا بنتی و رب الکعبه، و ان الله عزوجل یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. [۴۷۴] .
[ صفحه ۲۷۰]
اسماء بنت عمیس گوید که مرا فاطمه دخت محمد روایت فرمود که: پیامبر خدا فرمود: به روز رستخیز دخترم فاطمه در حالی محشور میگردد که همراهش لباسی آغشته به خون دارد. او آن لباس را بر قائمهای از قوائم عرش خداوندی میآویزد و میگوید: ای دادگر! امروز میان من و کشندهی پسرم حکم نما.
رسول خدا فرمود: به خدای کعبه سوگند، که در آن روز خداوند در مورد دخترم حکم میکند. همانا خداوند به خشم فاطمه خشمگین و به خشنودیش خشنود میگردد.
[ صفحه ۲۷۳]
اهل بیت
برگرفته از کتاب ترجمه مستند فاطمه زهرا (س) نوشته آقای عزیز الله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *