مقدمات زفاف و عروسی حضرت زهرا (س)

-۱ در حدیثی آمده که بعد از تکمیل خرید، ابوبکر مقداری از اثاثیه، و [ صفحه ۶۷۵ ] دیگر صحابهای که با او بودند بقیه آن را
برداشته و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند هنگامی که آن اجناس بر حضرت عرضه شد با دست خود آنها را زیر و
صفحه ۲۲۷ از ۳۶۰
۲- در ضمن حدیثی طولانی چنین آمده:… همه آن اثاثیه را . [ رو کرده و میفرمود خداوند برای اهل البیت مبارک گرداند. [ ۸۳۱
نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برده و پیش روی مبارکش به زمین گذاردیم، چشم حضرت که به آنها افتاد نگاهی
کرده، گریهاش گرفت و اشکش جاری شد، بعد سر به آسمان بلند کرده و گفت: خداوندا مبارک گردان برای خانوادهای که
مهمترین اسباب زندگی آنها سفال است. علی علیه السلام میفرماید: که حضرت رسول بقیه پول زره را به امسلمه داده و فرمودند
این درهمها را نزد خود نگهدار، از آن روز یک ماه گذشت و من از شرمندگی با آن حضرت در این باره صحبتی نکردم، لکن
هرگاه به تنهائی در حضورش صلی الله علیه و آله و سلم بودم میفرمود: چه قدر همسر تو زیبا و نیکو است، خوشا به حالت، من
۳- در ضمن حدیثی طولانی آمده که علی علیه السلام میفرماید: یک ماه بعد . [ بانوی زنان جهان را به همسری تو در آوردم. [ ۸۳۲
از خرید اثاییه با اینکه با رسول خدا نماز میخواندم و به منزل برمیگشتم از مساله ازدواج صحبتی به میان نمیآوردم، همسران
رسول خدا به من گفتند: آیا میل داری در مورد فاطمه با حضرت صحبتی بکنیم، گفتم: انجام دهید، آنان نزد حضرت رفته، امایمن
روی به حضرت کرده و گفت: اگر خدیجه علیهاالسلام زنده میبود با عروسی فاطمه دیدگانش روشن میشد، علی دلش میخواهد
که همسرش به خانهاش رود، دیدگان فاطمه را به شوهرش روشن بفرمائید و به زندگی او سر و سامانی دهید. چشم ما را نیز روشن
کنید، حضرت فرمود: چرا خود علی نمیآید و همسرش را از [ صفحه ۶۷۶ ] من نمیخواهد، ما انتظار دارمی خود او بیاید و از ما
درخواست کند؟ علی علیه السلام میفرماید: عرض کردم: ای رسول خدا حیاء مانع من میشد.
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *