القاب و اسامی حضرت زهرا (س) – راضیه

فاطمه زهرا علیهاالسلام به آن چه که برایش مقدر شده بود از تخلیهای دنیا رنج و زحمت و مصائب و دشواریهای آن، راضی و
و ابنمردویه و ابنلال و ابننجار از چابر بن عبدالله روایت کردهاند: که گفت روزی رسول « المواعظ » خشنود بود. ۱- عسکری در
صفحه ۹۴ از ۳۶۰
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه حضرت فاطمه وارد شد در حالیکه دستاس میکرد و عبائی از جهاز شتر بر دوش انداخته
بود، چشم حضرت که به او افتاد فرمود: ای فاطمه شتاب کن و تلخی دنیا را برای نعمتهای فردای آخرت بچش، آنگاه، خداوند
-۲ از علی بن اعبد روایت شده که گوید: علی رضیاللهعنه به من . [۴۱۰] « و لسوف یعطیک ربک فترضی » : این آیه را نازل فرمود
گفت: آیا حدیثی درباره خود و درباره فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه چه کسی محبوبترین افراد خانواده
[ آن حضرت نسبت به او بود به تو بگویم؟ عرض کردم: آری، فرمود: او آنقدر محور دستاس را چرخانید که دستش [ صفحه ۲۵۳
زخمی شد و آنقدر با مشک آب کشید که در گردن و گلویش اثرش باقی ماند، و آن قدر خانه را جارو کرد که لباسهایش رنگ
گرد و غبار گرفت، آنقدر زیر دیگ را آتش کرد که جامههایش خاکستری و تیره رنگ شد و از این رهگذر آسیب و صدمه
دید،برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدمتگزارنی آورده شد، من به او گفتم خوب است نزد پدرت بروی و خدمتگزاری
از آن حضرت بگیری، او نزد حضرت رفته عدهای از جوانان را نزد حضرت دید خجالت کشیده و برگشت و فردای آن روز رفت،
حضرت پرسید چه کاری داشتی؟ ساکت شد، من گفتم: ای رسول خدا من به شما میگویم، او در خانه آن قدر آسیاب کرده که
دستش مجروح شده و آنقدر مشک آب به گردن کشیده که در گلوگاهش تاثیر گذارده و بر اثر جارو کردن خانه جامههایش تیره
رنگ شده، افروختن آتش در زیر دیگ لباسهایش را سیاه کرده، وقتی خبردار شدم که خدمتگذارانی را نزد شما آوردهاند به او
گفتم که خدمت شما برسد و از شما درخواست کند تا خادمی در اختیار او بگذارید تا از گرمی و داغی مشکلاتش بکاهید.
حضرت فرمود: ای فاطمه، تقوی پیشه کن و از خدا بترس، و فریضه و وظیفه خود را در مقابل پروردگارت انجام بده و کارهای
و سی و « الحمد لله » بگو و سی و سه بار « سبحان الله » خانهات را خود به جای آور، هر گاه وارد بستر و رختخواب شدی سی و سه بار
که مجموع آنها صد مرتب میشود و این برای تو از خادم بهتر است. گفت: به این کار از خدا و رسولش راضی « الله اکبر » چهار بار
هستم، حضرت خدمتگزاری به او نداد. [ ۴۱۱ ] . محمد علی انصاری شارح خطبه گوید: اطلاق کلمه راضیه بر آن حضرت به خاطر
رضایت او از خدا و رسولش بوده است، در آن هنگام که [ صفحه ۲۵۴ ] نزد حضرت رسول رفته، و خادمهای از او طلبیده و گفت:
از پدرم خیر دنیا را خواستم حضرت خیر آخرت را به من داد، و یا به خاطر رضایت آن حضرت از خداوند نسبت به قرب و منزلت و
طهارت طینت و دیگر مراتب والای دنیوی و برزخی و اخروی و جاه و مقام و نعمتها و شرف و افتخاری که نصیبش میفرماید، و
یا به خاطر رضایت او از خداوند در اینکه شفاعت و بزرگ را به دست او سپرده و از کشندگان و قاتلان فرزندش در دنیا و آخرت
انتقام میگیرد. [ ۴۱۲ ] . میدانیم که: رضایت در موردی است که با هوی و هوس مخالف باشد ولی در مورد چیزهائی که موافق و
گفته میشود، بنابراین آن چه که ایشان در دو قسم اخیر گفت از موارد بشارت و شکر « شکر » دلخواه انسان باشد در آنجا کلمه
میباشد. و بهتر همان گفتار نخستین ایشان بود و قبلا هم حدیثی بهمان معنی آوردیم مگر اینکه مقصودش از بشارت، قناعت و
خودکفائی باشد که در این صورت آن دو معنی توجیه خواهد داشت و مناسب خواهد بود.
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *