القاب و کنیه فاطمه زهرا مبارکه

اشاره
«بَرَکَتْ: فایدهی ثابت. قاموس، «برکت» را زیارت، سعادت و «بروک» را ثبوت معنا کرده و گوید: «باِرکْ علی محمد و آل محمد»، یعنی شرف و کرامت آنها را همیشگی کن. مجمع البیان، ذیل آیهی ۹۷ از سورهی بقره گفته: اصل برکت به معنای ثبوت است گویند: «برک بروکاً»، یعنی ثابت شد، پس برکت به معنای ثبوت فایده است در اثر نمو و رشد. مجمع آب را، «بِرْکِه» گویند که آب در آن ثابت است. در مفردات گوید: برکت، یعنی ثبوت خیر خدایی در یک چیز، و مجمع آب را، برکه گویند. مبارک چیزی است که در آن فایدهی ثابت باشد.» [۱۶۱] .
بِرْکِه: در لغت آبگیر را گویند، جایی که آب به مرور زمان در آن جمع میشود. برکه: الزیاده، افزایش و زیادت معنا میدهد. برکت، رشد و نمو و زیادتی در یک شیء را گویند. و راغب گوید برکه به جایی اطلاق میگردد که خیری الهی بدون حساب و شمارش نصیب شده باشد. [۱۶۲] .
حضرت زهراء علیهاالسلام منبع انواع برکات است، و مهمترین برکت در وجود فاطمهی زهرا علیهاالسلام این است که ذریهی پیامبر از نسل زهراء علیهاالسلام هستند، در حالی که با مراجعه به تاریخ روشن میشود که دشمنان آن حضرت با به وجود آوردن وقایع مختلف، فرزندان فاطمهی زهراء علیهاالسلام را از بین میبردهاند. در واقعهی کربلا فقط یک فرزند برای امام حسین علیهالسلام
[ صفحه ۱۲۵]
باقی ماند، آن هم امام زینالعابدین علیهالسلام. و بنابر قولی، هفت فرزند امام حسن مجتبی علیهالسلام و دو فرزند حضرت زینب علیهاالسلام را نیز به قتل رساندند. و اما امکلثوم علیهاالسلام، اصلا از او فرزندی متولد نشد. و در این مسیر چه وقایع دردناکی که برای ذریه فاطمهی زهرا علیهاالسلام به وجود آوردند و فرزندان زهراء علیهاالسلام را از دم تیغ گذارندند. با همهی آنچه که گفته شد، لکن از برکت نسل فاطمهی زهراء علیهاالسلام، سادات سر تا سر جهان را نورافشانی میکنند. قریب به محال است جایی را بیابیم که یکی از اولاد فاطمهی زهرا علیهاالسلام در آنجا نباشد. «مبارکه»، دلالت بر برکت در ذریه آن حضرت میکند، همچنان که کوثر بر کثرت اولاد حضرت زهراء علیهاالسلام دلالت دارد.
برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *