کنیه های حضرت زهرا (س)

علامه ابنشهر آشوب رحمهالله گوید: کنیههای حضرت زهراء علیهاالسلام عبارتند از: امالحسن، امالحسین، امالمحسن، امالائمه و
امابیها. [ ۴۳۱ ] . علامه اربلی رحمهالله گوید: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم او را تعظیم و گرامی میداشت و با کلمه
از او تعبیر میفرمود، آنقدر برای او منزلت و مقام قائل بود که کسی به پایه او نمیرسید، روزی حضرت علی علیه السلام از « امابیها »
آن حضرت پرسید، ای رسول خدا، آیا من در نزد شما محبوبترم یا فاطمه؟ فرمود: تو در نزد من عزیزتری و او از تو محبوبتر است.
۴۳۲ ] . آقای انصاری رحمهالله گوید: بعضی از دانشمندان گفتهاند از جمله کنیههای حضرت عبارت است از: امالخیره، امالمومنین، ]
گوید: از جمله کنیهها، اماسماء، این کنیه را « نخبه البیان » امالاخیار، امالفضائل، امالازهار،امالعلوم، امالکتاب. [ ۴۳۳ ] . در کتاب
ذکر کرده و شاید این عنوان بخاطر تعدد اسامی نیکوی آن حضرت بوده که هر یک گویای یکی از صفات « المقتل » خوارزمی در
. [ برجسته و [ صفحه ۲۶۶ ] ویژگیهای ارزنده و بزرگ او بوده است. [ ۴۳۴
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *