کنیه های حضرت فاطمه زهرا

اشاره
کنیه، برای تعظیم و تکریم اشخاص به کار میرود. حضرت فاطمهی زهرا علیها السلام کنیههای زیادی دارند، ما در اینجا بعضی از کنیههای آن حضرت را متذکر میشویم. البته رسالت این مجموعه، معرفی آن دسته از اسامی و القاب حضرت فاطمهی زهرا علیها السلام میباشد که برای نامگذاری مناسب است، اما به مناسبت ذکر اسامی و القاب آن حضرت، ذکر کنیههای ایشان نه تنها خالی از لطف نخواهد بود، بلکه عین لطف است.
کنیههای حضرت فاطمهی زهرا علیها السلام از نظر معنا روشن و واضح است. تنها کنیهای که نیاز به توضیح دارد، کنیهی «ام ابیها» است، لذا نخست کنیههای حضرت فاطمه علیها السلام را ذکر کرده سپس مدارک آنها را ارائه داده و در پایان کنیهی «ام ابیها» را توضیح میدهیم.
برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *