حضرت زهرا(س)شبیه ترین کس به پیامبر

فاطمه (س) تشبه رسول اللَّه (ص) فی قیامها و قعودها (۲۸۷)
«عن عائشه ام المؤمنین، قالت:
ما رایت احدا اشبه سمتا و خدیا برسول اللَّه فی قیامها و قعودها من فاطمه بنت رسول اللَّه (ص)
قالت:
و کانت اذا دخلت علی النّبی (ص) قام الیها فقبّلها و اجلسها فی مجلسه،
و کان النبی (ص) اذا دخل علیها قامت من مجلسها فقبلته و اجلسته فی مجلسها.
فلما مرض النّبی (ص)، دخلت فاطمه فاکبت علیه فقبّلته، ثم رفعت راسها فبکت ثم اکبت علیه، ثم رفعت راسها فضحکت فقلت:
ان کنت لاظن ان هذه من اعقل نسائنا فاذا هی من النساء، فلما توفی النبی (ص)، قلت لها:
ارایت حین اکببت علیه فرفعت راسک فضحکت، ما حملک ذلک؟!
قالت:
انی اذا لبذره اخبرنی انی اسرع اهله لحوقا به فذلک حین ضحکت.»
فاطمه (س) در قیام و قعودش شبیه پیامبر (ص) است …
از عایشه نقل شده است که گفت:
کسی را شبیه تر از فاطمه (س) به رسول خدا (ص) از نظر رفتار و روش فردی در قیام و قعود ندیدم. (۲۸۸)
هنگامی که فاطمه (س) بر پیامبر (ص) وارد می شد، پیامبر (ص) پیش پای او قیام می کرد و او را می بوسید و در جای خود می نشاند و متقابلا هنگامی که پیامبر (ص) بر فاطمه (س) وارد می شد، فاطمه (س) پیش پای پدر قیام کرده او را می بوسید و در جای خود می نشاند.
چون پیامبر (ص) مریض شد، فاطمه (س) وارد شد و خودش را به روی پدر افکند و او را بوسید، بعد سرش را بلند کرد و گریه کرد، دوباره خودش را به روی پدر افکند، بعد سرش را بلند کرد و خندید.
گفتم:
گمان می کردم که او (فاطمه) (س) داناترین زنان ما است، در حالی که او هم زنی از زنهاست.
چون پیامبر (ص) وفات یافت به او گفتم:
هنگامی که خودت را به روی رسول خدا (ص) افکندی، سپس سرت را بلند کردی و خندیدی چه شد؟
چرا خندیدی؟!
حضرت فاطمه (س) فرمود:
من در آن هنگام مانند کسی بودم که هستی اش را از دست داده است.
پیامبر (ص) به من خبر داد نزدیکترین کس که به او ملحق می شود من هستم، در این هنگام خندیدم.
برگرفته از کتاب دانستنی های فاطمی نوشته آقای علی غزالی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *