فدک حضرت فاطمه علیه السلام

لغوی معروف فیروزآبادی در کتاب قاموس می نویسد: «فدک: سرزمینی است در منطقه ی خیبر.» فیومی در مصباح اللغه آورده است: «فدک شهری است که فاصله اش تا مدینه ی پیامبر دو روز راه است. و تا خیبر یک مرحله راه. فدک، از اموالی است که خداوند آن را به رسول خود داده است…» [۲۶۰] .
در مناقب به نقل از کتاب اخبار الخلفاء آمده است: «هارون، همیشه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اصرار می کرد که: شما فدک را قبول کنید تا من به شما واگذار کنم و حضرت، از پذیرفتن فدک اباء می کردند. پس از اصرار زیاد هارون، حضرت فرمود: من فدک را با همه ی حدودش می گیرم. هارون پرسید: حدود فدک چیست؟ حضرت فرمود: اگر حدودش را بیان کنم فدک را نخواهی داد. هارون حضرت را به حق پیامبر قسم داد تا حضرت، حدود فدک را بازگو کند.
امام علیه السلام فرمود: حد اول فدک سرزمین عدن در یمن است. رنگ رخسار هارون،دگرگون شد و گفت: بعید است. حضرت فرمود: حد دوم فدک سرزمین سمرقند است. صورت هارون از شدت خشم سیاه شد. امام فرمودند: حد سوم فدک افریقیا است. باز صورت هارون سیاه شد و گفت… امام فرمودند: حد چهارم فدک ساحل دریای. خزر و ارمنستان است. رشید گفت: بنابراین چیزی برای ما نمی ماند تو باید جای ما بنشینی. حضرت فرمود: من که گفتم اگر حدودش را ذکر کنم آن را پس نمی دهی. پس از این جریان بود که هارون قصد کشتن حضرت را نمود. [۲۶۱] .
[ صفحه ۲۵۸]
در روایت دیگری امام حدود فدک را چنین بیان کرده است:
حد اول، مصر.
حد دوم، دومهالجندل.
حد سوم، احد
حد چهارم، سیف البحر.
و هارون در جواب گفته است: این که همه ی دنیاست. حضرت فرمود: این سرزمین گسترده پس از مرگ ابی هاله در دست یهود بوده است، و خداوند آن را بدون جنگ و خونریزی به. پیامبر باز گرداند و خداوند، پیامبر را مأمور ساخته اند تا این سرزمین را به فاطمه بدهد. [۲۶۲] .
این تهدید گسترده برای فدک که در کلام امام هفتم علیه السلام آمده است گویای این حقیقت است که، سرنوشت فدک با سرنوشت حکومت و رهبری گره خورده به گونه ای که در خطبه ی فدکیه همراه هم آمده است. و اگر حضرت زهرا علیهاالسلام در موضوع فدک سخنش درست باشد که هست روشن می شود که: در موضوع خلافت و رهبری هم که معتقد بود این مقام مخصوص امیر مومنان علی علیه السلام است حق با اوست.
و به عبارت دیگر: در حقیقت، نزاع و درگیری بر سر موضوع خلافت رهبری بوده که در غالب جنگ درباره ی فدک نمودار گشته است.
و حضرت زهرا علیهاالسلام گرچه با آنان درباره ی فدک نیز جنگ و ستیز داشته است ولی با این درگیری می خواسته ناشایستگی و بی صلاحیتی آنان را اثبات کند. حضرت زهرا علیهاالسلام می خواسته، دوری حاکمان آن زمان را از قرآن و احکام نورانی اثبات کند.
و این است سر اصلی درگیری حضرت و طرح فدک و گونه جهات مادی فدک برای حضرت مطرح نیست و دنیا برای او ارزشی ندارد.
[ صفحه ۲۵۹]
برگرفته از کتاب زخم خورشید:کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیه السلام نوشته آقای مهدی حسینیان قمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *