فدک دیدگاه عبدالفتاح عبدالمقصود

در مقدمه ی کتاب فدک، تألیف سید محمدحسن موسوی قزوینی حائری به قلم استاد عبدالفتاح عبدالمقصود آمده است:
سرزمین فدک، چه از راه هبه و چه ارث، حق خالص فاطمه ی زهرا علیهاالسلام است و هیچ شک و شبه ای در این زمینه نیست و کسانی که در مناقشه ی ابوبکر با حضرت زهرا علیهاالسلام دقت کرده اند می دادند که ادعای حضرت زهرا علیهاالسلام مبنی بر هبه ی فدک از سوی پیامبر به او توسط ابی بکر رد نشده است و تنها نپذیرفتن ابوبکر به جهت تعداد شهود و کیفیت شهود بود.
و چه بسا عده ای چنین فکر می کنند که ابوبکر در این نپذیرفتن معذور بوده چرا که تعداد شاهدان کامل نبوده و کیفیت شاهدان مطلوب نبوده است.!
و باز ممکن است کسانی بر ابوبکر این نکته ی مهم را خرده نگیرند که وی حضرت زهرا علیهاالسلام و امام علی و امام حسن و امام حسین علیه السلام و اهل بیتی را که خداوند پلیدی را از آنان زدوده و پاکشان ساخته هم ردیف دیگر مسلمانان قرار داده است. مسلمانان که متهم می شوند و شک بدان ها راه می یابد.
ولی نظر کامل این است که فدک ملک خالص پیامبر بوده است که ممکن است که به زهرا علیهاالسلام بخشیده باشد و ممکن است نبخشیده باشد. اگر به ملک شخص پیامبر مانده بود سزاوار است که بر اساس حق ارث به فاطمه برسد.
و اگر بخواهند ارث بری زهرا را خدشه کنند و بگویند: مال پیامبر صدقه است جا دارد بپرسیم چرا پیامبر در حیات خود این مال را خود به دست خویش صدقه نداد.
با این که ثابت شده است پیامبر اکرم نزدیک وفات خویش تنها هفت دینار داشت و از این بیمناک بود مبادا مرگش فرا رسد و هفت دینار را در راه خدا نداده باشد در نتیجه، پیامبر به اهل خویش دستور داد تا این هفت دینار را در راه خدا
[ صفحه ۲۷۰]
بدهند و در این جهت اصرار ورزید و چون دید فراموش کرده اند مجددا پرسید و مال را گرفت و در دست خویش گذاشت و گفت: چه گمانی محمد به خدا دارد اگر با این مال خدا را ملاقات کند آنگاه دستور دادند و آن مال را به فقرا رساندند.
هم اکنون آیا پذیرفتنی است پیامبر خدا که از هفت دینار غافل نمی شود و تا زنده است آن را به فقرا می رساند درباره ی فدک که قابل مقایسه با هفت دینار نیست همان تصمیم را نگرفته باشد و تا زنده است به فقرا نرساند.
آیا ممکن است بگوییم: تنها درهم و دینار مشمول نظر پیامبر است و اموال غیر منقول آزاد است؟
آری هرگز پیامبر، در زمان خود فدک را صدقه نداد و به این دلیل بود که مال پیامبر نبود چرا که فدک مال زهرا علیهاالسلام بوده است و هیچ کس در این جهت، خدشه نکرده است. آن گونه که از تاریخ به دست می آید.
برگرفته از کتاب زخم خورشید:کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیه السلام نوشته آقای مهدی حسینیان قمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *