رفتارهای متفاوت دشمنان با دختران پیامبر

در تاریخ، جنگ بدر آمده است که شوهر حضرت زینب (دختر پیامبر خدا) به نام ابوالعاص جزو اسیران بود و زینب برای نجات شوهر خود، گردنبندش را که از مادرش حضرت خدیجه به او رسیده بود، به خدمت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله فرستاد، تا در برابر آن ابوالعاص را آزاد سازد.
چون چشمان پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله به آن گردنبند افتاد شدیدا متاثر شد و خطاب
[ صفحه ۲۰۲]
به مسلمانان فرمود: اگر صلاح میدانید هم اسیر دخترم را آزاد سازید و هم این گردنبند را به وی برگردانید؟
مسلمانان نیز این خواهش پیامبر را پذیرفته، ابوالعاص را آزاد ساخته و گردنبند را به زینب برگرداندند. [۳۶۶] .
امام معتزلی میگوید: من این جریان را برای استاد و نقیب خود ابوجعفر خواندم و سوال کردم: آیا ابوبکر و عمر در این صحنه نبودند؟ و آیا سزاوار بود با فاطمه علیهاالسلام در مورد فدک چنین کردند؟ و اضافه کردم که اگر فدک مال زهرا هم نبود، مناسب نبود که از مسلمانان، مانند پیامبر اجازه میگرفتند و فدک را به او میدادند، تا بدین طریق دل زهرا شکسته نمیشد؟ و آیا فاطمه علیهاالسلام با اینکه برترین زن عالمین است. (سیده نسا العالمین) به اندازه خواهرش زینب ارزش نداشت؟!
نقیب گفت: آری، چه میشد ابوبکر این کار را میکرد و به مردم میگفت: این دختر پیامبر شماست، او فدک و این چند درخت را میخواهد و بدون تردید مردم نیز مانع نمیشدند… ولی ابوبکر و عمر به روش محبت حرکت نکردند.
(انهما لم یاتیا بحسن فی شرع التکرم). [۳۶۷] .
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *