بشارت فاطمه به فتنه های نزدیک بعد از سقیفه

(ثُمَ طیبُوا عَنْ دُنْیاکُمْ اَنْفُساً)
((اکنون که به مراد خود رسیدید) خوش باشید برای دنیای خود.)
(وَ اطْمَئنُوا لِلْفِتْنَهِ جاشاً)
(و قلبتان مطمئن باشد برای فتنههایی که خواهد آمد.)
«جاش» به معنای قلب است؛ یعنی یقین داشته باشید و قلبتان مطمئن باشد که در آینده دچار فتنه و آشوب خواهید شد.
(وَ اَبْشِرُوا بِسَیْفٍ صارِمٍ)
(و بشارت باد شما را به شمشیرهای برندهای که به دنبال آن میآید.)
این کاری که شما کردید نتیجهاش آن است که در آینده کسانی حاکم شوند که با شمشیرهای خود، خون مظلومان و بیگناهان را بریزند و به هیچکس رحم نکنند؛ تنها شمشیر حجاج بن یوسف [۲۶۹] ، ۱۲۰ هزار نفر را در کوفه به قتل رساند.
[ صفحه ۴۲۳]
(وَ سطْوَهِ مُعْتَدٍ غاشِمٍ)
(و قدرت متجاوزی که حداکثر ظلم و تعدی را روا میدارد.)
«سطوه» به معنای قدرت است و «مُعْتَدٍ غاشِمٍ» نیز به کسی میگویند که نهایت ظلم را میکند؛ یعنی بشارت باد شما را به قدرت و توانایی کسی که به وسیلهی قدرتی که دارد، بیشترین ظلمها را بر شما روا خواهد داشت.
(وَ بهرجٍ شامِلٍ)
((و بشارت باد شما را) به هرج و مرجی که فراگیر است و همه جا را شامل میشود.)
(وَ اسْتِبْدادٍ مِنَ الظالِمینَ، یَدع فیئَکُمْ زَهیداً)
((و بشارت باد شما را) به استبدادی از ظالمان که مقدار کمی از بیتالمال را باقی میگذارد، به گونهای که کسی در آن رغبت نمیکند.)
(وَ جمعکُمْ حَصیداً)
(و جمعیت شما را درو میکند (و همه را قتلعام مینماید).)
«حصید» به معنای درو شده است و معمولاً برای درو نمودن محصول زراعت به کار میبرند؛ مقصود حضرت، اشاره به قتلعامهای خلفای بنیامیه و بنیعباس و دیگران است که مانند زراعت، مردم را درو میکردند.
(فَیا حَسْرَهً لَکُمْ! وَ اَنی بِکُمْ)
(پس حسرت و اندوه بر شما باد! و به کدامین سو هستید؟)
یعنی باید برای وضع فعلی و اوضاع آیندهی شما مسلمانان،
[ صفحه ۴۲۴]
حسرت و غصه خورد.
(وَ قَدْ عَمِیَتْ عَلَیْکُمْ، اَنُلْزِمُکُمُوها وَ اَنْتُمْ لَها کارِهون!)
(راه حق و رحمت خدا بر شما گم شده است، آیا ما شما را وادار کنیم بر رحمت خدا (و صراط مستقیم)، حال آنکه خودتان کراهت دارید.)
این جمله برگرفته از قرآن مجید است و کلام حضرت نوح علیهالسلام به قوم خود میباشد؛ مقصود حضرت زهرا علیهاالسلام از رحمت خداوند در اینجا، رحمت امامت اهلبیت علیهمالسلام است که با جریان سقیفه، مسلمانان از آن محروم گشتند؛ و در حقیقت، اهلبیت علیهمالسلام اصرار داشتند که مردم از این نعمت محروم نشوند، ولی عدهای از آنان تمایل نداشتند وباعث فتنه و محرومیت مسلمانان شدند [۲۷۰] .
برگرفته از کتاب خطبه حضرت زهرا (س) و ماجرای فدک نوشته آقای حسینعلی منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *